Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!

LOGOWANIE


 
Zarejestruj się
DIETETYKA
Studia to idealny czas na odkrywanie, realizacje marzen,
na rozwijanie pasjiJesli interesujesz sie zdrowym stylem zycia,
dbaniem o siebie, ale takze o innychto kierunek studiow 
DIETETYKA jest dla ciebie stworzony

 

Projekt Programu Operacyjnego Kapital Ludzki "Dietetyk - poszukiwany specjalista w systemie promocji i ochrony zdrowia" wspolfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego od 01.10.2009r. do 30.06.2015r.

warto zajrzeć

Facebook - Dietetyka na PUM


google
Google najpopularniejsza przeglądarka

Polskie Towarzystwo Dietetyki


www.pum.edu.pl
serwis PUM-u

 
 
21.09.2016
Serdecznie zapraszamy na kolejna konferencje z cyklu Spotkania z Dietetyka Funkcjonalna, ktora odbedzie sie 4 czerwca 2017 roku. Zapraszamy na strone www.facebook.com/spotkaniazdietetykafunkcjonalna/, gdzie bedziecie Panstwo mogli sledzic informacje o terminie rozpoczecia rejestracji na to wydarzenie
Zapraszamy lekarzy, dietetykow i tych, ktorzy pragna dowiedziec sie czegos nowego o otylosci.
 
20.09.2016
W dniu wczorajszym 19.11.2016, odbyla sie konferencja z cyklu Spotkania z Dietetyka Funkcjonalna na temat NEUROBIOTA - jak jelita zmieniaj? funkcjonowanie mózgu. Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne
Frekwencja dopisa?a, a zaproszeni wyk?adowcy byli wspaniali. Zdj?cia w galerii. Wi?cej informacji na ten temat na www.facebook.com/spotkaniazdietetykafunkcjonalna
 
20.09.2016
Serdecznie zapraszamy studentów 1 roku I i II stopnia na wyklad inauguracyjny najlepszej absolwentki Dietetyki A.D 2016 Agaty Maziarz pt. "Ocena wplywu aktywnosci fizycznej ciezarnych z cukrzyca ciazowa na parametry antropometryczne noworodka". 

Spotkanie
inauguracyjno-organizacyjne odbedzie sie w budynku ZBiZCz (Zakladu Biochemii i Zywienia Czlowieka) przy ul. Broniewskiego 24 o godzinie 13.00 (tuz po inauguracji na Rybackiej). 

W programie:
~ Powitanie przez opiekunów: dr hab. Izabela Gutowska 1 rok I st. i dr Malgorzata Szczuko 1 rok II st
~ Wyklad inauguracyjny mgr Agata Maziarz
~ O aktywnosci naukowej w kolach naukowych lic. Anna Wolska
~ Jak studiowac Dietetyke na PUMie i przezyc ;) mgr inz. Kamila Debia

Polaczenie komunikacyjne z Rektoratu do ZBiZCz:
Autobus pospieszny linii B w kierunku Osiedla Arkonskiego (przystanek poczatkowy Brama Portowa - przystanek koncowy Chopina)*    lub

Tramwaj linii 3 w kierunku Lasu Arkonskiego (przystanek poczatkowy Brama Portowa - przystanek koncowy Wszystkich Swietych)*

* maszerowac w kierunku Kliniki Psychiatrii

 
19.09.2016
4 pazdziernika 2016 r. (wtorek) odbedzie sie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

Aula Rektoratu PUM przy ul. Rybackiej 1, godz. 10.00.

Program:
Hymn panstwowy
Wystapienie prof. dr. hab. n. med. Boguslawa Machalinskiego, rektora PUM
Wystapienia gosci
Immatrykulacja
Gaude Mater Polonia
Wreczenie medali i odznaczen
Wreczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego
Wyklad inauguracyjny
 
13.09.2016
Uwaga studenci I roku Dietetyki (czyli tegoroczne Koty)
Pewnie niektórych z Was nurtuje pytaniejakich ksiazek potrzebujecie i co potrzebne Wam bedzie na rozpoczecie studiów? Odpowiedz znajdziecie w sylabusach - czyli opisach przedmiotów jakie bedziecie miec na 1 szym roku. Zajrzyjcie na strone Zakladu Biochemii i Zywienia Czlowieka (link ponizej)
i tam "zejdzcie" do dzialalnosci dydaktycznej- szukajcie: dietetyka i potem 1 rok. Macie liste przedmiotów i programy
My was serdecznie witamy i zapraszamy na wyklad inaugaracyjnyktóry odbedzie sie po oficjalnych uroczystosciach otwierajacych rok akademicki
Opowiemy o wszystkim, co powinniscie wiedziec.
 
12.09.2016UWAGA!!!!! Zaproszenie na konferencj?
19 listopada 2016 -Szczecin, ul 26 Kwietnia 10
 
30.05.2016
XX Dni Kultury Ukrainskiej w Szczecinie
W dniach 1 - 5 czerwca na Zamku Krolewskim w Szczecinie odbeda sie XX Dni Kultury Ukrainskiej. Wiecej szczegolow na stronie: http://www.ukraincy.org/dni_kultury_ukrainskiej/xx_dni_kultury_ukrainskiej.htm
 
17.03.2016
KE: 19 krajów Unii wprowadzilo zakaz uprawy GMO

19 unijnych panstw, w tym Polska, nie chce miec na swoim terytorium upraw genetycznie modyfikowanych. Komisja Europejska zaakceptowala te decyzje. Jedyna dozwolona uprawaUE to kukurydza MON 810

Czytaj wiecej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ke-19-krajow-unii-wprowadzilo-zakaz-uprawy-gmo,2305377,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 
 
14.03.2016
Konferencja “Dieta a jelita“ 
Z okazji XI Mi?dzynarodowego Dnia Celiakii oraz Dnia Zdrowia Przewodu Pokarmowego ?wiatowej Organizacji Gastroenterologii zapraszamy na Konferencj“Dieta a jelita“, która odb?dzie si? 16 kwietnia 2016 r. w Szczecinie!  Bardzo ciekawe wyk?ady, a na koniec debata z udzia?em Ekspertów. Wst?p na Konferencj? jest bezp?atny, jednak obowi?zujzapisy.
 
 
 
28.04.2015
Woda. Wielka tajemnica.
Czy woda ma pami??? Czy mo?e przechowywa? informacje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w filmie: Woda. Wielka tajemnica.
 
 
27.04.2015
Trwa rekrutacja na DIETETYK?
 
Przypominamy o rozpocz?ciu rekrutacji na kierunek Dietetyka na PUM. Wi?cej informacji znajdziecie na stroniehttp://www.pum.edu.pl/ w zak?adce STUDIA.
 
26.04.2015
Zapraszamy na bezp?atne konsultacje dietetyczne i indywidualne jad?ospisy uk?adane przez studentów Dietetyki.
tel. 91 441 48 06
Liczba miejsc ograniczona. Liczy si? kolejno?? zg?osze?!!
 
 
30.03.2015
Uwaga studenci I i II stopnia Dietetyki.
15 i 22 kwietnia br. odb?d? si? Dni Wydzia?u Nauk o Zdrowiu (https://www.facebook.com/PUMWNoZ). Pierwsze spotkanie planowane jest w LO nr 5, natomiast drugie na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy ul. ?o?nierskiej 48.
 
Serdecznie zapraszam do wsparcia akcji promuj?cej nasz kierunek. Studentów chc?cych wzi?? udzia? w evencie, a w szczególno?ci zaanga?owanych w dzia?alno?? Studenckich ? Naukowych przy Zak?adzie Biochemii i ?ywienia Cz?owieka zapraszam do zg?aszania si? do sekretariatu do 1 kwietnia.
 
30.03.2015
I Ogólnopolska Konferencja M?odych Badaczy pt. „Dietetyka i regulacja metabolizmu”
Szanowni Pa?stwo,
Doktoranci Wydzia?u Nauk o ?ywieniu Cz?owieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie maj? zaszczyt zaprosi? M?odych Naukowców do udzia?u w I Ogólnopolskiej Konferencji M?odych Badaczy pt. „Dietetyka i regulacja metabolizmu”, która odb?dzie si? 24 wrze?nia 2015 r. Spotkanie b?dzie okazj? do zapoznania si? z najnowszymi wynikami prac badawczych w zakresie dietetyki i fizjologii ?ywienia, a tak?e miejscem wymiany ciekawych pogl?dów oraz integracji ?rodowiska M?odych Naukowców.
Uczestników zapraszamy do prezentowania swoich osi?gni?? w sesjach seminaryjnych i posterowych. Rejestracja na Konferencj? trwa do 15 czerwca 2015 r. Oplata konferencyjna wynosi 95 z?. Szczegó?y uczestnictwa dost?pne s? na stronie internetowej http://dietetykaimetabolizm.sggw.pl
Zach?camy do rozpowszechnienia informacji o konferencji w?ród M?odych Doktorów, Doktorantów oraz Studentów reprezentuj?cych ko?a naukowe.
Z powa?aniem,
Mgr in?. Magdalena Wierci?ska
Przewodnicz?ca Komitetu Organizacyjnego
 
29.03.2015
VII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ?YWIENIU CZ?OWIEKA
26-27 maja 2015 w Warszawie odb?d? si? VII Warszawskie Dni Nauki o ?ywieniu Cz?owieka „?YWIENIE W WYBRANYCH ZABURZENIACH FUNKCJI PRZEWODU POKARMOWEGO”
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B
 
 
Zg?oszenia uczestnictwa w pierwszym dniu konferencji (26 maja) s? przyjmowane do 15 kwietnia 2015
 
29.03.2015
Gluten Free EXPO
Zbli?a si?